Home » Journal nummers » Jaargang 14, Nummer 7, November 2017

Inhoudsopgave Jaargang 14, Nummer 7, November 2017

overzichtsartikelen

De rol van PET/CT bij oligometastatische ziekte

richtlijnen

De nieuwste wijzigingen in de Nederlandse richtlijnen ‘Algemene en tumorspecifieke voedings- en dieetbehandeling bij kanker’

oncologische observatie

Kankergerelateerde trombotische microangiopathie

therapie actueel

Het toevoegen van docetaxel bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom

klinische trial

Onderzoek naar biomarkers in plasma voor het (snel) vaststellen van een tumorrespons bij de behandeling met nivolumab bij -gemuteerd niet-kleincellig longkanker: een exploratief onderzoek
Een fase 2-studie naar cabazitaxel +/-rhenium-188 HEDP bij de behandeling van patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom met progressie tijdens of na docetaxel: de ReCab II-studie

Aanbevolen

In deze nieuwe special worden de meest recente ontwikkelingen rondom doelgerichte therapieën binnen de oncologie worden besproken. In de rubriek… Lees verder »

Evenementen

juli, 2021

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X