Home » Tijdschriftartikelen » klinische trial » Onderzoek naar biomarkers in plasma voor het (snel) vaststellen van een tumorrespons bij de behandeling met nivolumab bij -gemuteerd niet-kleincellig longkanker: een exploratief onderzoek

Onderzoek naar biomarkers in plasma voor het (snel) vaststellen van een tumorrespons bij de behandeling met nivolumab bij -gemuteerd niet-kleincellig longkanker: een exploratief onderzoek

Door:
drs. L.B.M. Hijmering-Kapelle
drs. L.B.M. Hijmering-Kapelle

longarts, afdeling Longziekten, UMCG

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. H.J.M. Groen
prof. dr. H.J.M. Groen

hoogleraar longoncologie, longarts, afdeling Longziekten, Universitair Medisch Centrum Groningen

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. G.H. de Bock
prof. dr. G.H. de Bock

epidemioloog, afdeling Epidemiologie, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. R.K. Weersma
prof. dr. R.K. Weersma

maag-, darm-, en leverarts, afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten, UMCG

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. W. Timens
prof. dr. W. Timens

patholoog, afdeling Pathologie, UMCG

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. N.A. ‘t Hart
dr. N.A. ‘t Hart

klinisch patholoog, afdeling Klinische Pathologie, UMCG

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. E. Schuuring
prof. dr. E. Schuuring

moleculair bioloog, afdeling Moleculaire Pathologie, UMCG

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. T.J.N. Hiltermann
dr. T.J.N. Hiltermann

longarts, afdeling Longziekten, UMCG

Meer informatie en artikelen van deze auteur

Samenvatting

Bij patiënten met gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) laat nivolumab bij 20% van de patiënten een langdurige respons zien. PD-L1 immuunhistochemische diagnostiek van de primaire tumor geeft een indicatie van de responskans, die in het beste geval echter nog steeds slechts 45% is. Er is een grote behoefte aan een goede voorspellende diagnostische biomarker. In deze studie willen we beoordelen of dat circulerend tumor-DNA zou kunnen zijn. Voor een eerste analyse nemen we daarvoor patiënten met een bekende KRAS-mutatie. Veertig patiënten met een KRAS-mutatie-positief gemetastaseerd NSCLC zullen worden geïncludeerd en behandeld met nivolumab. Het doel van de studie is het valideren van een minimaal invasieve bloedtest (specifiek circulerend tumor-DNA; ctDNA) die de responskans op nivolumab accuraat voorspelt. Er zal ctDNA uit plasma worden verkregen vóór de behandeling (‘baseline’), bij 1, 2, 4 en 6 weken en daarna bij verrichten van beeldvorming. De ctDNA-KRAS-mutanten in het celvrije plasma zullen worden bepaald en gekwantificeerd met behulp van de ddP-CRTM KRAS-screening multiplex kit en de IdyllaTM ctKRAS mutation assay. (NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:280–4)
Om het volledige artikel te kunnen lezen, heeft u de volgende mogelijkheden:


* (dit is alleen mogelijk voor Medisch Specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist met BIG nr. met voorschrijfbevoegdheid werkzaam binnen de oncologie in Nederland)

Koop nu voor €1,80 Inclusief 21% BTW
Deze PDF is eigendom van NTvO uitgegeven door Ariez B.V. en mag niet elders worden gepubliceerd of gebruikt.
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X