dr. P.C. de Jong

Artikelen:

Adjuvante chemotherapie voor mammacarcinoom in een perifeer ziekenhuis: een kwaliteitsonderzoek

1 juni 2014

Inleiding

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft in 2012 de herziene richtlijn ‘Mammacarcinoom’ gepubliceerd, met daarin aanbevelingen en instructies met betrekking tot onder andere (neo)adjuvante systemische behandeling van mammacarcinoom.1 Daarnaast stelt het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) i… Lees verder »

De toxiciteit en behaalde dosisintensiteit van adjuvante behandeling met capecitabine en oxaliplatine bij coloncarcinoom in stadium III en hoogrisicostadium II

1 mei 2014

Inleiding

Met ruim 13.000 nieuwe patiënten in 2011 is het colorectaal carcinoom na het mammacarcinoom bij vrouwen, en na het prostaatcarcinoom en het longcarcinoom bij mannen, de meest voorkomende maligniteit.1,2 In meer dan de helft van de gevallen wordt een tumor in stadium II (33%) of stadium III (27%) gediagnosticeerd. B… Lees verder »

Concentratie van oncologische zorg

1 november 2012

De discussie over spreiding en concentratie van oncologische zorg in Nederland is bij de medisch specialisten zeer actueel. Voorstanders van concentratie geven aan dat er bewijs is dat zorginstellingen en chirurgen die hoge volumina oncologische patiënten behandelen, een betere overleving bewerkstelligen. Tegenstanders werpen tegen dat dit van … Lees verder »

Aanbevolen

De TIL-studie loopt in Nederland in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en staat mome …

Lees verder »

Mededelingen

No items found
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X