Van de redactie

Artikelen:

Protonentherapie en Patiëntenselectie

24 april 2020

De straling die wordt opgewekt is bij protonentherapie anders dan bij conventionele technieken zoals fotonenbestraling. Waar bij fotonen sprake is van een energieafgifte over de gehele route door het lichaam, gebeurt dit bij protonen vooral bij het bereiken van een bepaalde indringdiepte (zie Figuur 1). Daardoor ontstaat een piekdosis op … Lees verder »

Anti-angiogenese bij niet-kleincellig longcarcinoom

24 april 2020

Tumorgroei, tumorproliferatie en metastasering zijn afhankelijk van voldoende aanvoer van bloed. Een tumor maakt daarom nieuwe bloedvaten aan vanuit bestaande vaten in zijn omgeving. Dit proces, de angiogenese, wordt geïnduceerd door de afscheiding van pro-angiogene factoren, groeifactoren die endotheelcellen stimuleren tot migratie en prolifer… Lees verder »

Het doel en de middelen bij EGFR-gemuteerd NSCLC

1 april 2020

Epidermale groeifactorreceptor (EGFR)

EGFR is onderdeel van de tyrosinekinase type I receptorfamilie. EGFR bestaat uit 28 exonen die een eiwit vormen dat aanwezig is in het celmembraan van diverse epitheelcellen. Daar bindt de epidermale groeifactor of ‘heparin-binding EGF-like’-groeifactor, waardoor d… Lees verder »

“Er zijn nu ook sequentiële behandelmogelijkheden met alleen doelgerichte therapie mogelijk”

1 april 2020

Patiëntenkarakteristieken

“Voor patiënten met stadium IV-ziekte met een activerende mutatie in EGFR, is behandeling met een EGFR-TKI de eerste keuze. De bijwerkingen zijn goed te verdragen, waardoor EGFR-TKIs ook gegeven kunnen worden aan patiënten met een performance status van 3/4. Er treedt … Lees verder »

Meer oncogengedreven Precisiemedicatie

1 april 2020

Anaplastisch lymfoomkinase (ALK) Herschikkingen

Het ALK-gen codeert voor een transmembraan tyrosinekinasereceptor. ALK komt tot expressie in het zenuwstelsel tijdens embryogenese, maar na de geboorte neemt de expressie af. De link met de oncologie bestaat sinds 1994; ALK werd toen geïdentificeerd a… Lees verder »

“Het palet is veel breder geworden in vergelijking met wat we oorspronkelijk deden”

1 april 2020

“Destijds was in een jaar tijd eigenlijk je hele poli vervangen. Met de opkomst van met name de tyrosinekinaseremmers en de immunotherapie zijn er veel lange overlevers bijgekomen. Mensen die 7 jaar lang op de polikliniek lopen. Dat leidt tot een heel andere zorg in de praktijk. Dan komen mensen ook langs met hel… Lees verder »

De opmars van immunotherapie

1 april 2020

Monotherapie met PD-(L)1-remmers

Er zijn op dit moment 4 verschillende PD-(L)1-remmers onderzocht als eerstelijnsmonotherapie bij patiënten met gevorderd NSCLC: pembrolizumab, nivolumab, durvalumab en atezolizumab.

De fase Ib Keynote-001-studie begon in 2011 en vorig jaar werden de 5-jaarsresultaten van algehele overleving (‘o… Lees verder »

“Immunotherapie is inmiddels ook effectief gebleken bij stadium III”

1 april 2020

Bepalende factoren

“Op dit moment is PD-L1-expressie eigenlijk de enige marker die we hebben om te bepalen of een patiënt waarschijnlijk zal reageren op mono-immunotherapie. De grens leggen we daarbij op dit moment op 50%. Boven de 50% volstaat in principe mono-immunotherapie. Daaronder kies je voor een… Lees verder »

NVALT 19: Onderhoudsbehandeling met gemcitabine bij patiënten met mesothelioom, een gerandomiseerde fase II-studie.

1 april 2020

De incidentie van mesothelioom neemt jaarlijks nog steeds toe (zie Figuur 1). De standaard chemotherapie voor patiënten met borstvlieskanker is een behandeling van pemetrexed gecombineerd met cisplatine of carboplatine. Deze chemotherapie bestaat meestal uit 4 tot 6 kuren. Dit is gebaseerd op studieresultat… Lees verder »

Aanbevolen

De TIL-studie loopt in Nederland in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en staat mome …

Lees verder »

Mededelingen

No items found
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X